โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565

                 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเลือกสถานสถานประกอบการเข้ารับการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *