บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด โครงการ Smart PYU & Job Fair ประจำปี 2022

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด โครงการ Smart PYU & Job Fair ประจำปี 2022

                 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จํากัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “Smart PYU & Job Fair 2022” โดย ฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยการสนับสนุนจาก Erasmus + สำหรับโครงการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของความต้องการของตลาดแรงงาน การเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ และการทำงานภายในความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *