บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) ประจำปี พ.ศ.2564”

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) ประจำปี พ.ศ.2564”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) ประจำปี พ.ศ.2564”

โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เจ็บป่วย หรือถูกกักตัวจากการเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวของรัฐตามจิตศรัทธา โดยทางบริษัท ได้สนับสนุนในส่วนของ หน้ากากอนามัยจำนวน 2 ลัง, แอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 1 ลิตร จำนวน 12 ขวด และ น้ำเปล่าขนาด 250 มล. จำนวน 300 ขวด ให้แก่ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *