why the immee shabu ?

ทำไมต้องอิ่มหมีชาบู?

       อิ่มหมี ชาบูบุฟเฟต์ เป็นร้านชาบูที่ยกระดับคุณภาพในการทานบุฟเฟต์ทั่วไป ด้วยประสบการณ์ธุรกิจอาหารมากกว่า 10 ปี ทานได้ทุกเพศทุกวัย คุ้มค่า และตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว

       ปัจจุบันร้านอิ่มหมีชาบู มีสาขาทั้งหมดอยู่ 4 สาขา  ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้การตอบรับอย่างดีเสมอมา ทุกวันนี้เรายังคงไม่หยุดพัฒนาและยังคงตรวจสอบเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและการบริการไว้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้เล็งเห็นในความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบของแฟรนไชส์ พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ให้กับผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน อิ่มหมี ชาบูบุฟเฟต์

process join us

ขั้นตอนการสมัครแฟรนไชส์

อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์ ร้านอาหารในเชียงใหม่, บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่, ร้านชาบูในเชียงใหม่, ร้านบุฟเฟต์ในเชียงใหม่
Investment

ข้อมูลการลงทุน

งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น

อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์ ร้านอาหารในเชียงใหม่, บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่, ร้านชาบูในเชียงใหม่, ร้านบุฟเฟต์ในเชียงใหม่

ร้าน A TYPE ขนาดพื้นที่ 150 ตร.ม.

ใช้งบลงทุนประมาณ 3.5-4.0 ล้านบาท

อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์ ร้านอาหารในเชียงใหม่, บุฟเฟ่ต์ เชียงใหม่, ร้านชาบูในเชียงใหม่, ร้านบุฟเฟต์ในเชียงใหม่

ร้าน B TYPE ขนาดพื้นที่ 200 ตร.ม.

ใช้งบลงทุนประมาณ 4.5-5.0 ล้านบาท

โปรแกรมการฝึกอบรม

Training / Support

โปรแกรมการฝึกอบรม

อิ่มหมี ชาบู บุฟเฟต์ เราสร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซี โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีเชื่อมั่นว่า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทุกสาขา เพื่อให้แฟรนไชส์ซีและลูกค้าเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โปรแกรมการฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้แฟรนไชส์ซีและพนักงานประจำ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในด้านการให้บริการและการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่อสร้างความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฝึกอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

ระยะที่ 1 – ฝึกอบรม ณ สำนักงานใหญ่ 20-30 วัน
ระยะที่ 2 – ฝึกอบรมร้านของแฟรนไชส์ซี 7-10 วัน

โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด

เราช่วยแฟรนไชส์ซีในการคิดค้นกลยุทธ์และวางแผนด้านการตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับแฟรนไชส์ซี

Contact us

สมัครแฟรนไชส์

CONTACT US

ข้อมูลเบื้องต้นผู้สนใจสมัครแฟรนไชส์

Faq

คำถามที่พบบ่อย

  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ในการก่อสร้างและตกแต่งเพื่อเปิดดำเนินการ
  • ได้รับการตกแต่งตามเอกลักษณ์ตามแบบของ “อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์
  • การฝึกอบรมการบริหารสาขา และการฝึกอบรมปฏิบัติการของพนักงาน
  • โปรแกรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการตลาด
  • ระบบการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • ทางบริษัทฯ มีทีมงานในการแนะนำทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจให้กับท่าน หากจำเป็นเราสามารถช่วยเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เลือกด้วย