ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2565

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เนื่องในวันผู้พิการแห่งชาติ ประจำปี 2565.ด้วยวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันผู้พิการแห่งชาติ ด้วยการนี้...

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด โครงการ Smart PYU & Job Fair ประจำปี 2022

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จํากัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “Smart PYU & Job...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้มีการบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่...

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาส งานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 “แรงงานคนละ 9 บาทช่วยกาชาด”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยชื่อว่า “แรงงานเชียงใหม่ร่วมบุญ...

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) ประจำปี พ.ศ.2564”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ...

ช่วยเหลือสังคม ร่วมกันแบ่งปัน กับโครงการ “หยิบแล้วหยอด”

อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์ ร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กับโครงการ...