ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์...

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2565

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เนื่องในวันผู้พิการแห่งชาติ ประจำปี 2565.ด้วยวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันผู้พิการแห่งชาติ ด้วยการนี้...

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด โครงการ Smart PYU & Job Fair ประจำปี 2022

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จํากัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “Smart PYU & Job...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้มีการบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่...

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาส งานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 “แรงงานคนละ 9 บาทช่วยกาชาด”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยชื่อว่า “แรงงานเชียงใหม่ร่วมบุญ...

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) ประจำปี พ.ศ.2564”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ...

ช่วยเหลือสังคม ร่วมกันแบ่งปัน กับโครงการ “หยิบแล้วหยอด”

อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์ ร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กับโครงการ...