พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้มีการบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *