แจ้งปรับราคาใหม่ จาก 219 เป็น 249 !

แจ้งปรับราคาใหม่ จาก 219 เป็น 249 !

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
.
ขอเรียนแจ้งปรับราคาบุฟเฟต์ ร้าน อิ่มหมี ชาบู บุฟเฟต์
เนื่องจากในระยะเวลามี่ผ่านมา ต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด ได้ทำการตรึงราคาไว้อย่างสุดความสามารถเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและเพื่อให้วัตถุดดิบได้ตามมาตราฐานที่มอบให้แก่ผู้บริโภค
.
ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนแจ้งปรับราคาบุฟเฟต์ ร้านอิ่มหมีชาบูทุกสาขา
จากปกติ 219 บาท เป็น 249 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
.
ทางบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนร้านอิ่มหมีชาบู โดยทางเราจะยืดหยัดรังสรรค์อาหารและนำเสนอวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้ทุกท่านสืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *