อิ่มหมีพีมันใส่ใจเข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19

อิ่มหมีพีมันใส่ใจเข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19

อิ่มหมีพีมันใส่ใจเข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19 ✨
1.มีจุดคัดกรองสำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร้าน และ มีกฎให้ลูกค้าทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย
2.มีการสแกน Check-in เพื่อทำการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าร้านทุกท่าน
3.ทำความสะอาดจุดที่ลูกค้าสัมผัส
4.จัดตั้งเจลแอกอฮอลล์ล้างมือ
5.ร้านค้ามีการจัดตั้งแผงกั้นตามมาตรการ Social Distancing
6.ทำการสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนทำการตักอาหารหน้าไลน์บุฟเฟต์ โดยทางร้านจะมีถุงมือแจกให้กับลูกค้าทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *