โปรแกรมการฝึกอบรม

Training / Support

โปรแกรมการฝึกอบรม

อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์ เราสร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซี โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีเชื่อมั่นว่า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทุกสาขา เพื่อให้แฟรนไชส์ซีและลูกค้าเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โปรแกรมการฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้แฟรนไชส์ซีและพนักงานประจำ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในด้านการให้บริการและการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่อสร้างความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฝึกอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

ระยะที่ 1 – ฝึกอบรม ณ สำนักงานใหญ่ 20-30 วัน
ระยะที่ 2 – ฝึกอบรมร้านของแฟรนไชส์ซี 7-10 วัน

โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด

เราช่วยแฟรนไชส์ซีในการคิดค้นกลยุทธ์และวางแผนด้านการตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับแฟรนไชส์ซี

สิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์