Faq

คำถามที่พบบ่อย

  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ในการก่อสร้างและตกแต่งเพื่อเปิดดำเนินการ
  • ได้รับการตกแต่งตามเอกลักษณ์ตามแบบของ “อิ่มหมีพีมัน ชาบู บุฟเฟต์
  • การฝึกอบรมการบริหารสาขา และการฝึกอบรมปฏิบัติการของพนักงาน
  • โปรแกรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการตลาด
  • ระบบการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • ทางบริษัทฯ มีทีมงานในการแนะนำทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจให้กับท่าน หากจำเป็นเราสามารถช่วยเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เลือกด้วย